Kullanım Koşulları
Selin Gürel avatar
Yazar: Selin Gürel
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

1. İşbu “Kullanım Koşulları” kapsamında kullanılan aşağıdaki ifadeler, yine aşağıda belirtilen anlamları taşıyacaktır:

a) Şirket: Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Anonim Şirketi

b) Koşullar: İşbu “Kullanım Koşulları”

c) Site: Kullanıcı’nın işbu Koşullar doğrultusunda giriş yaptığı internet sitesi, bağlantılı mobil internet sitesi ve/veya “Farmazon” mobil uygulaması

d) Kullanıcı: Herhangi bir mobil veya dijital cihaz vasıtasıyla Site’ye giriş yapan bütün gerçek kişiler

e) Aydınlatma Metni: Site’de erişilebilen ve işbu Koşullar’ın ayrılmaz bir parçasını oluşturan Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

2. Kullanıcı, Site’ye giriş gerçekleştirdiği andan itibaren, Site’den yararlandığı sürenin uzunluğuna bakılmaksızın, Koşullar’da yer alan hükümleri okumuş ve onaylamış sayılacaktır.

Koşullar’da yer alan hükümler ile bağlı olmak istemeyen Kullanıcı, Site üzerindeki girişini sonlandırmak zorundadır.

Kullanıcı; Koşullar’ı açıkça okuyup anladığını, Site’yi ancak bu Koşullar’a uyarak kullanabileceğini, bu Koşullar’a aykırı davrandığı takdirde bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve Şirket’in, işbu Koşullar’a uygun davranılmaması sebebiyle doğacak bütün zararlarını kendisine rücu edeceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Kullanıcı; Site üzerinde tersine mühendislik yapmayacağını, Site üzerindeki yazılımların kaynak kodunu çıkarmayacağını, Site üzerinde herhangi bir izinsiz giriş gerçekleştirmeyeceğini, Site’nin sunucularına erişmeye ve/veya sunuculardaki verilere zarar vermeye çalışmayacağını, aksi takdirde hakkında Türk Ceza Kanunu m.243 ve 244 uyarınca suç duyurusu dahil olmak üzere her türlü hukuki-cezai yasal yola başvurulabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı, Site üzerinde sadece hukuka uygun ve/veya suç içermeyen işlemler gerçekleştireceğini, hukuka aykırı ve/veya suç içeren hiçbir eylem gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kullanıcı’nın, Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Şirket tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararlarından Şirket sorumlu değildir.

6. Kullanıcı; Şirket’e ait gizli bilgilere/ticari sırlara erişim sağlayamaz, değiştiremez, bozamaz, kopyalayamaz ve hiçbir şekilde kullanamaz.

7. Şirket, teknik sorunlar nedeniyle Site’de oluşabilecek kesintilerden dolayı Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan sorumlu değildir.

8. Şirket, Site üzerinde her türlü reklam içeriklerine yer verebilir.

Şirket, Site üzerinden, Şirket’in kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine, dosyalara veya içeriklere URL adresi/ 'link' verebilir. Bu 'link'ler, herhangi bir web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. Şirket’e ait olmayan internet siteleri Koşullar kapsamında olmayıp, Şirket, Kullanıcı’nın bu internet siteleri üzerinde uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

9. Kullanıcı; fikri mülkiyet hakları Şirket’e ait olan Site’yi, Site ile ilişkili yazılımları, fotoğrafları, görselleri, yazılı içerikleri, görsel-işitsel içerikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü öğeleri izinsiz olarak kullanmayacağını, kopyalamayacağını, değiştirmeyeceğini, satmayacağını ve/veya herhangi bir şekilde umuma iletmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Şirket, dilediği zaman Site’de, Site’nin kullanımında veya Site’nin arayüzünde değişiklikler yapabilir.

11. Şirket; dilediği zaman Site’yi Kullanıcı’nın kullanımına kapatabilir. Böyle bir durumda Kullanıcı’nın Şirket’ten herhangi bir talebi olamaz.

12. Site üzerinde paylaşılan bilgilerin gizliliği ve Kullanıcı’nın kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin esaslara, Site’nin Aydınlatma Metni’nde yer verilmiştir. Kullanıcı, Site’ye girişi anından itibaren Aydınlatma Metni’ni okumuş, anlamış ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda aydınlatıldığını ve bilgilendirildiğini kabul etmiş sayılır.

13. Şirket Koşullar’ı istediği şekilde değiştirebilir veya Koşullar’a geçici olarak son verebilir. Şirket’in Koşullar’da değişiklik yapması halinde, değişiklik tarihinden itibaren tüm Kullanıcılar açısından yeni Koşullar uygulanır.

14. İşbu Koşullar’ın uygulanmasında ve Koşullar ile ilgili doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. Koşullar’ın uygulanmasından doğan her türlü ihtilafta İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

15. İşbu Kullanım Koşulları, Site’de yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Site’yi kullanan ya da Site’ye giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nın güncel haline her zaman Site üzerinden erişebilir.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?