Tüm Koleksiyonlar
Farmazon Hakkında
Kurumsal Belgeler
Farmazon Cüzdan Kullanım Sözleşmesi
Farmazon Cüzdan Kullanım Sözleşmesi
Selin Gürel avatar
Yazar: Selin Gürel
Bir haftadan uzun bir süre önce güncellendi

İşbu Farmazon Cüzdan Kullanım Sözleşmesi (“Sözleşme”) Levent Mahallesi, Şakayıklı Sokak No:9 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mesa Verde Vitamin Kozmetik ve Gıda Takviyeleri Ticaret Anonim Şirketi (“Farmazon”) ile elektronik ortamda işbu Sözleşme’yi onaylayarak, www.farmazon.com.tr alan adlı web sitesi/mobil internet sitesi ve/veya Farmazon mobil uygulaması (hepsi birlikte “Site”) üzerindeki Farmazon Cüzdan Sistemi’ne (“Cüzdan Sistemi”) kayıt olan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi (“Cüzdan Kullanıcısı” veya “Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

1. Site üzerindeki Farmazon Üyelik Sözleşmesi’ni (“Üyelik Sözleşmesi”) kabul etmek suretiyle Site üzerinde üyelik hesabı oluşturan gerçek kişi tacir veya tüzel kişi Site üyeleri, Farmazon’dan bağımsız üçüncü kişi satıcılardan Üyelik Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda çeşitli ürünler satın alabilmekte veya satabilmektedirler.

Farmazon, sadece aracı hizmet sağlayıcı/yer sağlayıcı olarak faaliyet göstermekte olup, Site üzerinde herhangi bir ürün satmamaktadır. Farmazon’un Site üzerindeki üçüncü kişi satıcılar tarafından satışa çıkarılan ürünler ile ilgili hukuki/cezai herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Farmazon, sadece ürün satın alan Site üyesinin ödediği bedelin satıcıya güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlamaktadır.

İşbu Sözleşme’nin tarafı olan Site üyesi Cüzdan Kullanıcısı ise; Üyelik Sözleşmesi’ne ek olarak, işbu Sözleşme’yi de elektronik ortamda kabul ederek, Site üzerindeki Cüzdan Sistemi’ne kayıt olmaktadır.

2. Kullanıcı adına Site üzerindeki Cüzdan Sistemi kapsamında bir cüzdan hesabı (“Cüzdan Hesabı”) oluşturulacaktır. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleri doğrultusunda, Cüzdan Hesabı’nı kullanabilecektir.

3. Kullanıcı’nın Site üzerinden ödemesini gerçekleştirmiş olduğu ürün siparişlerine ilişkin iptal/iade durumları sebebiyle, Farmazon tarafından ilgili satıcıya aktarılmayarak Kullanıcı’ya iade edilecek olan bedeller veya paranın satıcıya aktarıldığı ve satıcının söz konusu iptal/iade sebebi ile iade ettiği bedeller, Kullanıcı’nın Site üzerinden ileteceği talebine istinaden Kullanıcı’ya iade edilmeyerek, Cüzdan Hesabı’na TL para birimi üzerinden bakiye olarak aktarılacaktır.

Kullanıcı; talebi üzerine Cüzdan Hesabı’na aktarılan bedellerin Farmazon tarafından kendisine ödenen ek bir promosyon/hediye bedeli olmadığı, anılan bedellerin iptal/iade edilen siparişler sebebiyle hak kazanmış olduğu bedeller olduğu ve Cüzdan Hesabı’na aktarılmasını talep ettiği bedellere ilişkin olarak kendisine tekrar herhangi bir ödeme yapılmayacağı hususlarını bildiğini, bu bedellere ilişkin olarak Farmazon ve/veya ilgili satıcıdan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Farmazon, dilediği takdirde Kullanıcı’ya, kredi kartları ve debit kartları aracılığıyla Cüzdan Hesabı’na bakiye aktarma seçeneği de sunabilecektir. Bu durumda Kullanıcı, Cüzdan Hesabı’na Farmazon tarafından belirlenen ve Site üzerinde ilan edilen alt ve üst limitler doğrultusunda TL para birimi üzerinde bakiye aktarabilecektir.

Cüzdan Hesabı’na bakiye yüklemelerinde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulu olan bankalara ait kredi kartları/debit kartları kullanılabilecektir.

Farmazon, Cüzdan Hesabı’na kredi kartları ve debit kartları aracılığıyla bakiye aktarma seçeneğini dilediği zaman tek taraflı olarak sonlandırabilir. Bu durumda Farmazon tarafından Kullanıcı’ya, sadece işbu Sözleşme’nin 3 ve 5 (Farmazon tarafından bu seçeneğin sunulması halinde) numaralı maddeleri uyarınca Cüzdan Hesabı’na bakiye yükleme seçeneği sunulabilecektir.

5. Farmazon, dilediği takdirde Kullanıcı’ya, Site üzerinden yaptığı satışlar sebebiyle hak kazandığı bedelleri, Cüzdan Hesabı’na TL para birimi üzerinden bakiye olarak aktarma seçeneği de sunabilir.

Bu seçeneğin sunulması halinde; Kullanıcı’nın Site üzerinde yaptığı bir satış sebebiyle hak kazandığı bedel, Kullanıcı’nın Site üzerinden ileteceği talebine istinaden, Farmazon tarafından Kullanıcı’ya ödenmeyerek, Cüzdan Hesabı’na TL para birimi üzerinden bakiye olarak aktarılacaktır.

Kullanıcı, bir ürün satışı sebebiyle hak kazandığı bedelin Cüzdan Hesabı’na aktarılması halinde, Farmazon tarafından bu satıştan hak kazandığı bedele ilişkin olarak kendisine tekrar herhangi bir ödeme yapılmayacağını bildiğini, bu bedellere ilişkin olarak Farmazon ve/veya ürünü satın alan Kullanıcı’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Farmazon, Cüzdan Hesabı’na işbu madde uyarınca bakiye aktarma seçeneğini dilediği zaman tek taraflı olarak sonlandırabilir. Bu durumda Farmazon tarafından Kullanıcı’ya, sadece Sözleşme’nin 3 ve 4 (Farmazon tarafından bu seçeneğin sunulması halinde) numaralı maddeleri uyarınca Cüzdan Hesabı’na bakiye yükleme seçeneği sunulabilecektir.

6. Kullanıcı; talebi üzerine Cüzdan Hesabı’na bakiye olarak aktarılan ve/veya doğrudan kendisi aktardığı bedelleri gelecekte Site üzerinde gerçekleştireceği ödemelerde kullanabilir.

Kullanıcı, Site üzerinden herhangi bir ürün için sipariş verip ödeme aşamasına geldiğinde ödeme seçenekleri arasında yer alan “Cüzdan” seçeneğini tercih ettiği takdirde, ilgili bedel Farmazon tarafından Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı’ndaki bakiyeden tahsil edilerek, söz konusu ürünü satan üçüncü kişi satıcıya aktarılacaktır.

Kullanıcı; siparişine konu bedelin bir kısmını Cüzdan Hesabı’ndaki bakiyesi ile, bir kısmını ise diğer ödeme seçenekleri ile ödeyebilir.

Cüzdan Hesabı’ndaki bakiye sadece Site üzerinde kullanılabilecek olup, Site haricinde gerçekleştirilecek herhangi bir ödeme için kullanılamaz.

7. Kullanıcı; Cüzdan Hesabı’nı sadece Site üzerinden yönetebilecek ve görüntüleyebilecektir. Site’ye giriş yapmadan Cüzdan Hesabı’na erişebilmesi ve/veya Cüzdan Hesabı’nı yönetebilmesi mümkün değildir.

8. Kullanıcı’nın Cüzdan ödeme yöntemini seçerek gerçekleştirdiği bir siparişin herhangi bir sebeple iptale/iadeye konu olması halinde, Cüzdan ödeme yöntemi kullanılarak ödenen bedeller yine Cüzdan Hesabı’na bakiye olarak iade edilecektir. Kullanıcı, siparişe konu ödemenin bir kısmını kredi kartıyla, bir kısmını Cüzdan Hesabı’ndaki bakiye ile gerçekleştirdiyse, kredi kartı ile ödenen kısım dilerse Cüzdan Hesabı’na ya da kredi kartına, Cüzdan ödeme yöntemiyle ödenen kısım ise Cüzdan Hesabı’na bakiye olarak iade edilecektir.

9. Kullanıcı’nın talebiyle Cüzdan Hesabı’na aktarım yapıldığında, bu aktarıma ilişkin olarak herhangi bir fiş/fatura düzenlenmeyecektir. Bununla birlikte, Kullanıcı Cüzdan Hesabı’ndaki bakiyeyi kullanarak Site üzerindeki bir siparişine ilişkin ödeme yaptığında, siparişe ilişkin olarak ilgili üçüncü kişi satıcı tarafından fatura düzenlenecektir.

10. Farmazon, Sözleşme’nin 3, 4 veya 5 numaralı maddeleri uyarınca Cüzdan Hesabı’na aktarılabilecek bedele ilişkin alt ve üst limitleri belirmeye münhasıran yetkilidir. Farmazon, söz konusu limitleri dilediği takdirde tek taraflı olarak değiştirebilir. Güncellenen alt ve üst limit bilgileri, Farmazon tarafından Site üzerinde ilan edilecektir.

11. Kullanıcı; Cüzdan Sistemi kapsamında gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu Sözleşme’de ve Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan bütün hükümlere, yürürlükteki bütün mevzuata ve Site üzerinde yer alan Cüzdan Sistemi ile ilgili bütün koşullara ve açıklamalara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı; Site’yi/Cüzdan Sistemi’ni sadece hukuka uygun bir şekilde kullanacağını, izinsiz bir erişim gerçekleştirmeyeceğini, Site’ye/Cüzdan Sistemi’ne zararlı herhangi bir yazılım yüklemeyeceğini ve bunlarla sınırlı olmaksızın Farmazon, Site ve Cüzdan Sistemi’ni zarara uğratabilecek bütün davranışlardan kaçınacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın Site ve Cüzdan Sistemi dahilinde yaptığı bütün işlem ve eylemlerdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

12. Taraflar, Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki bütün hak ve yükümlülüklerinin saklı olduğunu ve Üyelik Sözleşmesi’nin bütün hükümlerinin işbu Sözleşme ve Cüzdan Sistemi açısından da uygulanacağını bildiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

13. Farmazon tarafından öngörülemeyen ve/veya engellenemeyen ve/veya Farmazon’un herhangi bir kusuru olmayan durumlar neticesinde Cüzdan Hesabı’yla ödeme yapılamaması veya geç ödeme yapılması veya ödemeye ilişkin herhangi hata olması ya da cüzdan üzerinden ödenen siparişin herhangi bir sebeple iptal edilmesi durumlarında, Kullanıcı Farmazon’dan herhangi bir talepte bulunamaz ve Farmazon’u herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.

14. Kullanıcı’nın, Site’ye/Cüzdan Sistemi’ne kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenebilecek zararlı yazılımlar sebebiyle, Farmazon tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak zararı karşısında Farmazon sorumlu değildir.

15. Kullanıcı Cüzdan hesabını üçüncü kişilere kullandıramaz, Cüzdan hesabındaki bakiyeyi üçüncü kişilere devredemez. Aksi halde Kullanıcı’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlara ilişkin olarak Farmazon’un herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

16. Kullanıcı’nın Site’ye, Cüzdan Sistemi’ne ve Cüzdan Hesabı’na giriş için kullandığı bütün erişim bilgilerinin güvenliği ve gizliliği tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Site’ye/Cüzdan Hesabı’na giriş bilgilerini başka kişi ya da kuruluşlara veremeyecek ve paylaşamayacaktır. Aksi halde işbu kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat sorumlu olacaktır.

Kullanıcı, kendisine ait erişim bilgileri ile giriş yapılan bir üyelik hesabına bağlı olan Cüzdan Hesabı ile yapılan işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Farmazon’un, diğer Site üyelerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, kendisine ait üyelik hesabına bağlı olan Cüzdan Hesabı’nın yetkisiz kişilerce kullanılmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Farmazon’un sorumlu tutulamayacağını; üyelik hesabına ve Cüzdan Hesabı’na giriş için kullanılan tüm bilgilerini korumaktan sorumlu olacağını ve bunları üçüncü kişilerle paylaşmayacağını; bahsi geçen bilgilerin bu gizlilik yükümlülüğüne uygun davranmaması nedeniyle kaybolması, çalınması veya yetkisiz bir şekilde kullanımının söz konusu olması halinde oluşabilecek zararlardan ötürü Farmazon’u sorumlu tutamayacağını ve Farmazon’un herhangi bir yükümlülüğünün doğmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

17. Herhangi bir gerçek kişinin Site ve Cüzdan Sistemi üzerinde, tüzel bir kişi veya ticari işletme adına işlem gerçekleştirmesi halinde söz konusu gerçek kişi, ilgili tüzel kişiyi/ticari işletmeyi temsil ve ilzama yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi halde gerçek kişi, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Tüzel kişi Kullanıcı, kendisini temsil ve ilzama yetkili olan gerçek kişinin Cüzdan Sistemi üzerinde gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği tüm işlemlerin doğrudan kendisini bağladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tüzel kişi Kullanıcı, gerçek kişiye vermiş olduğu temsil ve ilzama ilişkin yetkinin sona ermesi halinde, derhal durumdan Farmazon’u haberdar edeceğini ve üyeliğe/Cüzdan Sistemi’ne ilişkin bilgileri temsil ve ilzama yetkili kıldığı yeni bir kişi ile paylaşarak Site’deki Cüzdan Sistemi’nin işbu yetkili kişi tarafınca kullanılmasını sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Kullanıcı, yetkilisini Farmazon’a geç bildirmesi veya hiç bildirmemesi sebebi ile meydana gelecek tüm zararlardan ve yetkisi sona ermiş veya yetkilendirilmemiş kişinin yaptığı tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Tüzel kişi Kullanıcı, böyle bir durumun gerçekleşmesi ve üçüncü kişilerin söz konusu durum sebebi ile Farmazon’a herhangi bir talep yöneltmesi halinde, Farmazon’un bütün zararlarını Sözleşme’nin 20 numaralı maddesi uyarınca kendisine rücu edebileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

18. Farmazon, şüpheli bir Kullanıcı işlemi tespit edildiğinde ve bununla sınırlı olmaksızın kendi tek taraflı takdiriyle herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin Kullanıcı’nın Cüzdan seçeneği ile ödeme yapma imkanını geçici bir süreyle askıya alabilir veya Cüzdan Sistemi’ni geçici olarak kapatabilir.

Cüzdan Hesabı’nın kullanımının geçici bir süre askıya alınmasından/Cüzdan Sistemi’nin kapatılmasından dolayı Farmazon’un Kullanıcı’ya karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

19. Farmazon, dilediği zaman, Site’nin ve Cüzdan Sistemi’nin kullanım şeklini ve koşullarını değiştirebilir.

20. Farmazon, dilediği zaman, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak sona erdirerek, Kullanıcı’nın Cüzdan Sistemi’ne ve Cüzdan Hesabı’na erişimini kalıcı olarak sonlandırabilir. Kullanıcı, bu fesihten dolayı Farmazon’dan herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

Bu durumda eğer fesih tarihinde Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı içerisinde bakiye var ise, bu bakiye Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’ya iade edilecektir.

21. Kullanıcı’nın Site üzerindeki üyelik hesabını tamamen kapatması veya sadece üyelik hesabına bağlı Cüzdan Hesabı’nı kapatması halinde, üyelik hesabının veya Cüzdan Hesabı’nın kapatıldığı tarih itibariyle Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı içerisinde bakiye var ise, bu bakiye kapatma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’ya iade edilecektir.

22. İşbu Sözleşme, Üyelik Sözleşmesi ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı davranan Kullanıcı, söz konusu eylemlerinden dolayı; Farmazon’un, diğer Site üyelerinin, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.

Farmazon dilerse bu bedelleri; Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı üzerindeki bakiyesinden ve/veya Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazanmış olduğu/kazanacağı bedellerden (Sözleşme sona ermiş olsa bile) mahsup edebilir.

Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya Üyelik Sözleşmesi ve/veya yürürlükteki mevzuat hükümlerini ihlal eden ve/veya bu ihlale yönelik davranışların tespiti halinde, Farmazon’un zararlarının tazmini dahil tüm hakları saklı kalmak üzere işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme ve Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı’na erişimini kalıcı olarak sonlandırma hakkı saklı bulunmaktadır. Bu durumda Farmazon, sadece işbu Sözleşme’yi feshederek Kullanıcı’nın Cüzdan Sistemi’ne/Cüzdan Hesabı’na erişimini kapatabileceği gibi, işbu Sözleşme ile birlikte Üyelik Sözleşmesi’ni de feshetme hakkına sahiptir.

Bu fesihten dolayı Kullanıcı, herhangi bir talepte bulunamayacağını peşinen kabul etmektedir.

23. Farmazon’un işbu Sözleşme kapsamında sağladığı Cüzdan Sistemi, 6493 sayılı Kanun (“Kanun”) m.18/5 düzenlemesi uyarınca, Kanun kapsamı dışındadır.

Farmazon tarafından sunulan Cüzdan Sistemi Kanun kapsamında olmadığından, Farmazon işbu Sözleşme uyarınca Kullanıcı’ya Kanun ile düzenlenen elektronik para hizmetlerinin sunulmasına ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Kullanıcı, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Farmazon’dan herhangi bir talepte bulunamaz.

Cüzdan Sistemi; mevzuat değişikliği veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı/bildirimi sebebiyle, belirtilen Kanun kapsamına dahil edildiği takdirde, işbu Sözleşme kendiliğinden hükümsüz hale gelecektir. Bu durumda Farmazon, Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı’nı derhal kapatacaktır. Cüzdan Hesabı’nın kapatıldığı tarih itibariyle Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı içerisinde bakiye var ise, bu bakiye Sözleşme’nin sona erme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’ya iade edilecektir.

24. Herhangi bir sebeple Üyelik Sözleşmesi sona erdiği takdirde, işbu Sözleşme de kendiliğinden sona erecek ve Cüzdan Hesabı içerisinde bakiye var ise, bu bakiye sona erme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kullanıcı’ya iade edilecektir.

25. İşbu Sözleşme kapsamında; bakiyenin Kullanıcı’ya iade edileceği durumlarda bakiye Kullanıcı’nın Cüzdan Hesabı’na yükleme yaptığı ve/veya iptal/iade işlemine konu ödemeyi yapmış olduğu kredi kartı veya debit kartına iade edilecektir. Kullanıcı, söz konusu bakiyenin farklı bir kredi kartına/debit kartına veya kendisine nakden iade edilmesini talep edemez.

İade işleminin bankaya bağlı bir nedenle veya kredi kartı ve/veya debit kartının iptal edilmiş olması/süresinin sona ermiş olması nedenleriyle gerçekleştirilememesinden Farmazon hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

26. İşbu Sözleşme’den kaynaklanabilecek ihtilaflarda, İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından tamamıyla okunarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir.

Bu cevap sorunuzu yanıtladı mı?